Nano-elektroszintézis

Egyetem/Kar/Intézet/Tanszék: Miskolci Egyetem, Mőszaki Anyagtudományi Kar, Anyagtudományi Intézet, Kihelyezett Nanotechnológiai Tanszék

A kurzus státusza a tanulmányi programon belül: Az anyagmérnöki mesterképzésben (MSc) résztvevő hallgatók által választható Nanotechnológia Szakirány egyik kötelező tantárgya

A kurzus célja: Megmutatni, hogy az elektrokémiai alapismeretek és az elektrokémiai módszerek hogyan alkalmazhatók az elektrokémiai szintézis-folyamatok leírására és tanulmányozására (2 konkrét példa alapján), és hogy az anyagmérnöki tudást és gyakorlatot a nanoanyagok gyártása irányába csak úgy lehet kiterjeszteni, ha a mérnök elsajátítja az elektrokémiai alapismereteket. A tantárgy bevezetés a nano-elektrokémiába, az anyagmérnöki szak és a nanotechnológiai szakirány határterületén.

A kurzus leírása: A 2 óra előadás + 1 óra számolási gyakorlat egy blokkban tartva, éles határ nélkül az elmélet és a számolás között. A kurzus 4 fő fejezetből és 13 alfejezetből áll (tehát 15 héttel és heti 2+1 órával számolva minden alfejezetre 2 óra előadás és 1 óra számolási gyakorlat jut):
- galvánelemek (2 alfejezettel),
- elektrolízis (4 alfejezettel),
- átmeneti fém vegyületeinek elektrokémiai szintézise (3 alfejezettel),
- szénnanocsövek elektrokémiai szintézise (4 alfejezettel).

A kreditpontok megszerzésének követelményei: A félév során két ZH-t írnak a hallgatók, maximum 50-50 pontért. Az a hallgató vizsgázhat, aki a félév során legalább 50 pontot szerzett. Aki 10 pontnál kevesebbet szerzett a félév során, végleges aláírás-megtagadásban részesül (azaz csak azután szerezhet aláírást, ha egy következő félévben újra felveszi a tárgyat). A szóbeli vizsgán a hallgató két tételt húz, tételenként maximum 50-50 pontot kap. Összeadva a félév során szerzett pontokkal, maximum 200 pont szerezhető. Értékelés: 100 pont alatt elégtelen (1), 100-120 pont között elégséges (2),
120-140 pont között közepes (3), 140-160 pont között jó (4), 160 pont felett jeles (5).

Oktatási módszer: táblánál, krétával, interaktívan

Előfeltételek: Fázisdiagramok elmélete, Mőszaki kémia, Nanodiszperz rendszerek, Nanoanyagok egyensúlya.

Ajánlott irodalom:
1. Inzelt Gy.: Az elektrokémia korszerő elmélete és módszerei I-II. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.
2. Csanády Á., Kálmán E., Konczos G. szerk.: Bevezetés a nanoszerkezető anyagok világába, Eötvös Kiadó, Budapest, 2009.
3. J. Sytchev, G. Kaptay: Influence of current density on the erosion of a graphite cathode and electrolytic formation of carbon nanotubes in molten NaCl and LiCl, Electrochimica Acta, 54 (2009) 6725-6731.
4. Jelen tantárgyleírás.
Jelen verzió lezárva: 2010. augusztus.

Tárgyfelelős: 
Dr. Sytchev Jaroslav
Képzés: 
Anyagmérnöki MSc
Félév: 
harmadik
Kurzus típusa: 
Előadás+számolási gyakorlat
Óraszám/hét: 
2 + 1
Kreditek száma: 
3