Nanotechnológiák

A tárgy meghívott előadói és jelen leírás társ-szerzői: dr. Marossy Kálmán, dr. Czél Györgyné dr., dr. Török Tamás, dr. Kaptay György 

Egyetem/Kar/Intézet/Tanszék: Miskolci Egyetem, Mőszaki Anyagtudományi Kar, Anyagtudományi Intézet, Kihelyezett Nanotechnológiai Tanszék.

A kurzus státusza a tanulmányi programon belül: Az anyagmérnöki alapképzésben (BSc) résztvevő hallgatók által választható Nanotechnológia Szakirány egyik kötelező tantárgya.

A kurzus célja: A hallgatók megismerjék a különböző nanoszerkezető anyagok gyártástechnológiáját. Ezen túlmenően megismerkedhetnek ezen anyagok tulajdonságaival és felhasználási területeivel, valamint egyes anyagtípusok degradációs folyamataival is.

A kurzus leírása: A 1 óra előadás + 1 óra gyakorlat egy blokkban tartva, éles határ nélkül az elmélet és a gyakorlat között. A kurzus 4 fő fejezetből (tématerületből) áll:
- Polimer nanokompozitok,
- Amorf fémek és in-situ fémmátrixú nanokompozitok,
- Konverziós rétegek fémeken és ötvözeteken,
- Nano-kompozitok, habok és emulziók technológiája.

A kreditpontok megszerzésének követelményei: A félév során 1 alkalommal ZH-t írnak a hallgatók. A hallgatók a ZH alapján kapják a gyakorlati jegyet. A ZH maximálisan elérhető pontszáma 100 pont, melyből az elégséges gyakorlati jegyhez minimum 60 pontot kell elérni.
Az aláírás és gyakorlati jegy megszerzésének feltétele, az előadások 70%-nak látogatása, valamint
a gyakorlatokon való részvétel. A gyakorlatokról 2 alkalommal lehet maximum hiányozni.

Oktatási módszer: PowerPointos előadás. 

Előfeltételek: Határfelületi- nano- jelenségek, Nanofelbontású méréstechnika II.

Jelen verzió lezárva: 2010. szeptember.

Tárgyfelelős: 
Prof. Dr. Kaptay György
Képzés: 
Anyagmérnöki BSc
Félév: 
harmadik
Kurzus típusa: 
Előadás+gyakorlat
Óraszám/hét: 
2
Kreditek száma: 
2